Skip to main content

Een winkelmanager hoorde een van zijn verkopers tegen een klant zeggen: “Nee, dat is al weer weken geleden, en het kan nog wel even duren voordat het weer komt.” De manager was geschokt toen hij dat hoorde en haastte zich naar de klant, die op het punt stond de winkel te verlaten. “Dat is niet waar, hoor,” zei hij. Ze keek hem verbaasd aan en liep naar buiten.

De manager sprak vervolgens de verkoper aan: “Zeg nooit, maar dan ook nooit dat we iets niet hebben. En als we iets niet hebben, zeg je dat we het hebben besteld en dat het onderweg is. Wat wilde ze precies?”

“Vrede”, zei de verkoper.

 

 

Eigen bewerking van een tekst van Stephen Covey (2021)