Skip to main content

Wanhoop

Kom Geest van God,
troosteres van de bedroefden,
zalf ons met zachte hand
als wanhoop in ons woedt.

Wees er God als gruwelijke beelden ons de adem benemen,
als het verdriet en de pijn van zoveel mensen ons teveel wordt.
Houdt ons op de been.
Ontvoer ons uit het kwaad
als we verweesd in niemandsland verkeren.
Sla een arm om ons heen
dat we de vlam van de hoop brandend houden.

(een voorbede van Hans Boerkamp)

schreien
intense droefheid
leven en plannen
vanaf vandaag voor altijd
veranderd

wat
je voelt
kan zó verschillen
met wat je doet
zegt

na
hun dood
zei ze steeds
alles is voor mij
voorbij