Skip to main content

Gebeden

Een gebed om stilteĀ 

Wij bidden U, God, om in onszelf
een stem van stilte te mogen horen
zodat ons zwijgen zich mag vullen
met uw ondoorgrondelijke aanwezigheid.
Stem van stilte, spreek in ons.

(Gerard Zuidberg)

er
is geen
put zo diep
of Gods liefde gaat
dieper