Gebeden

“Moge God ons zegenen met onrust
bij gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden, en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid,
onderdrukking, en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid, en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden
door pijn, verwerping, honger, en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken
tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel
dwaasheid dat we geloven
een verschil te maken in de wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.”

Ruth Fox, Benedictinus

stilte
vult ruimte
waar hart spreekt
hier is niemand meer
alleen

strijken
met hand
over je hart
waar nodig en mogelijk
vergeven

help
me alsjeblieft
hulp durven vragen
voorbij schuld en schaamte
levenskracht

Boekjes bestellen