Skip to main content

Bijbelse meditaties

Marcus 9, 2-10

Boven op een hoge berg,
veranderde het gezicht van Jezus
en werd stralend als licht

Hoe kun jij
in jouw leven
iets van God zichtbaar maken?

bijbelverhalen
lezen ons
als een spiegel
soms zie je jezelf
opstaan