Skip to main content

Katholiek Doven Pastoraat

Kerkdiensten

Sept  24   10.30 uur   Amsterdam
           24   14.00 uur   Ede

Okt    15   13.30 uur    Eindhoven
           22  10.30 uur    Amsterdam
           22   10.45 uur   Ede

Over ons

Telefoonnummer wordt later bekend gemaakt

Diaken Marcel Broesterhuizen en ik zijn door de bisschop van Den Bosch voor het Dovenpastoraat aangesteld. Wij hebben allebei van de andere bisschoppen in ons land ook een pastorale zending gekregen.We mogen dus in alle bisdommen, ten dienste van mensen die doof zijn, werken.

hartelijke groet,

José Kodden

Kerk Adressen

Lokaal bewonersvereniging
Daguerrestraat 69
1087 AW Amsterdam

Kapel Zusters van de Choorstraat
Papenhulst 5
5211 LC Den Bosch

Thomaskerk
Thomaslaan 43
5631 GK Eindhoven

Gelderhorst Kerkzaal “Zwaluw”
Willy Brandtlaan 40
|6716 RK Ede

Gebarenplein Wezodo
5 Mei-Straat 1
2712 VD Zoetermeer

Meer weten over Activiteiten?
Activiteiten