Skip to main content

Geloof

Geloven beleef ik als de adem van m’n hart.
De motor van m’n leven.

Ik voel me gezegend door Gods liefde
en geroepen om te leven
in het voetspoor van Jezus,
vanuit de kracht van de heilige Geest.

Deze tekst vind ik prachtig:

“Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
ik geef u een naam
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel uw licht in mij –
maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Schenk ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.”

 

(Meditaties over de Aramese woorden van Jezus.
Vrije vertaling van Bram Moerland
Neil Douglas-Klotz)