Skip to main content

Hoop

De Herders

De herders stonden in die nacht vooraan
en de eenvoudigen, de minsten daar, verstonden
het grote wonder, raakten opgewonden
van woorden die niet eens werden verstaan.

Men kent de namen van die mannen niet,
Er staat geschreven dat er herders waren,
drie, vier of meer, maar na tweeduizend jaren
zijn zij nog steeds een dierbaar kinderlied.

En het werd waar: de minderen zijn meer.
Zij hadden geen geschenken meegenomen.
De koningen zijn later pas gekomen,
maar herders knielden toen als eersten neer.

Van tranen of van licht, de ogen blind,
gaven zij zo zichzelf als offerande.
Met grote, ruwe, moegewerkte handen
streelden zij zacht het nieuwgeboren kind.

 

(Jos Brink)

Emily Dickinson schreef vele bemoedigende gedichten zoals:

Hope is a strange invention
A Patent in the Heart
In unremiting action
Yet never wearing out

Of this electric Adjunct
Not anything is known
But its unique momentum
Embellish all we own

Hoop is een vreemde uitvinding
Waar het hart patent op heeft
Altijd in de weer
Maar nooit versleten

Van deze energieke Hulp
is niets bekend
Maar zijn unieke veerkracht
knapt alles wat we hebben op

Vertaling Adrie Lint

www.emilydickinson.nl