Leven

De mensen voor wie we een steun zijn, geven ons
een houvast in ons leven.

Marie von Ebner-Eschenbach

Ontsteek de lamp van de liefde met je leven.

Rabindranath Tagore

Koester bovenal de liefde
die je ontvangt.
Die zal doorleven lang nadat
goud en gezondheid
uit je leven zijn verdwenen.

Og Mandino

De gedachten die we kiezen,
zijn het gereedschap
waarmee we het doek van ons leven schilderen.

Louise Hay

Een andere taal is een andere kijk op het leven.

Federico Fellini

Zij die geremd zijn in het leven,
worden vaak vernielers ervan.

Anais Nin

Waarom spreek je zo luid.
Ik kan niet horen wat je zegt.

Ralph Waldo Emerson

Een leven zonder dromen
is als een tuin zonder bloemen.

Gertraude Beese

Wanneer we
in verveling en sleur leven,
is geweld onvermijdelijk.

Krisnamurti

Vriendschap geeft ogen
aan de afstand
en een stem in de stilte.

Johan Daisne

Door je zorgen te maken,
verdwijnen de problemen van morgen niet,
maar de kracht van vandaag.

Corrie ten Boom

Van alles waarover je waakt,
waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.

Spreuken 4,23