Skip to main content

Nieuwsbericht 12 januari 2024
van het bestuur van het dovenpastoraat:

Onze pastores Marcel en José
gaan allebei stoppen per 1 juli 2024.

Voor meer informatie:
zie de website van het Katholiek Dovenpastoraat
www.doofenkatholiek.nl