Skip to main content
Activiteiten

Activiteiten

Vanaf januari zijn we begonnen met thema-middagen.
Op elke derde zaterdag in de maand.

We komen bij elkaar om te praten over kerk en geloof. Verschillende mensen hebben ons dat gevraagd. Ze willen meer informatie en uitwisseling over het geloof.

Iedereen is welkom: gelovig, ongelovig, maakt niet uit.

Wij zorgen voor een tolk gebarentaal en – indien gewenst – ook voor een schrijftolk.

Van harte welkom op zaterdagmiddag 18 maart. 
Dan is het thema:  Mens is beeld van God? 

Aanmelden: 

Opgeven bij contact@doofenkatholiek.nl
Kosten zijn 5 euro per keer.

Je hoeft natuurljk niet elke keer te komen. We zijn allemaal vrije mensen!
met hartelijke groet,  Marcel Broesterhuizen en José Kodden

Plaats: 
Bouwloods van de Sint-Jan, Torenstraat 16, 5211 KK Den Bosch.

Tijd:
12.30 uur tot 16.00 uur.

Programma:
12.30 – 13.15 kennismaken, met koffie/thee, zelf brood meenemen.
13.15 uur: inleiding met een beeldpresentatie: “Mens is beeld van God?”
13.45 – 14.30 uur: discussie
14.30 -14.45 uur:  pauze met koffie/thee
14.45 – 15.30 uur: stellingen over het thema
15.30 – 15.00 uur: afsluiting.

Volgende data:  
15 april, 20 mei, 17 juni, 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december.
We zijn begonnen in Den Bosch. Als de winter voorbij is, verhuizen we misschien naar Dordrecht.